Loading Systems / Centrální model a filozofie

Centrální model a filozofie

Centrální model a filozofie


1.) SPOLEČNOST A JEJÍ ZÁKLADNÍ HODNOTY

 • Zavázali jsme se k volnému sociálně tržního hospodářství a partnerství.

2.) SPOLEČNOST A JEJÍ KOMPETENCE

 • Dodáváme stroje a zařízení pro stavební a dopravní průmysl, jakož to i pro podniky a úřady.
 • Specializujeme se hlavně na trh strojů a tím zajistit vyšší průnik a podíl na trhu v oblasti strojů.
 • Náš postoj k decentralizaci a montážních prací v našich pobočkách je následujicí : Být orientován výhradně na zákaznika  a být vždy v jeho blízkosti.

3.) SPOLEČNOST A JEJÍ TRH

 • Na prvním místě  jsme obchodní společnost . Jako taková, působíme v mezinárodním měřítku, a pracujeme na základě exkluzivní smlouvy nebo jiných smluv s výrobci. Rozšiřujeme náš obchod na tomto základě v jednotlivých sousedních trzích, včetně zaručení profesionálního přístupu.

4.) SPOLEČNOST A JEJÍ  CÍLE

 • Pracujeme na ziskově orientovaném způsobu práce.
 • Chceme posílit ziskovost a tím zajistit bezpečnost firmy a pracovní místa.
 • Nechceme přijímat nevypočitatelná rizika. 
 • Nechceme růst tržeb za každou cenu, ale zdravý  a komplexní růst společnosti.
 • Chceme partnerství s našimi zákazníky a dodavateli. Partnerství, které je založené na přátelských vztazích.
 • Chceme zajistit a zlepšit kvalitu na všech úrovních.

 
 5.) SPOLEČNOST A JEJÍ ZAMĚSTNANCI

 • Očekáváme, od našich zaměstnanců loajalitu, ochotu a kvalifikovaný přístup.
 • Podporujeme osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců.
 • Chceme posílit vlastní iniciativu každého jednotlivce.
 • Chceme informovat naše zaměstnance o výzvách a vývoji společnosti.
 • Podporujeme přátelskou spolupráci.
 • Odměna je založena na výkonu.
   

Kontaktujte nás!